Buscador de Contaminació Sonora de Vehicles


Aquest buscador us permet trobar ràpidament el nivell màxim de contaminació acústica permés per al vostre vehicle. Amb aquest fi tan sols necessiteu la fitxa tècnica del vehicle on trobareu les dades necessàries.
Contrasenya d'homologació:

Número de bastidor:
(primers 4 a 9 caràcters)En el cas que no trobeu la dada sol·licitada premeu en CONTACTAR perquè l'administrador de la base de dades es pose en contacte amb vosté.El soroll màxim admissible mesurat en dB(A) és el valor indicat per a soroll + 4.